Drobečková navigace

Úvod > Úřední deska > Úřední deska - archiv

Úřední deska - archiv

 

Návrh závěrečného účtu Obce Ctiboř za rok 2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ctiboř za rok 2020

Návrh Závěrečný účet 2020

Rozvaha 2020Výsledovka 2020Fin 2020Příloha 2020

                                                                                                       Vloženo 13.2.2021 (Obecní úřad - závěrečný účet obce), Vloženo 8.7.2021 (Úřední deska - archiv)

 

 

Rozpočet 2021                                                                                 Vloženo 15.12.2020  (Obecní úřad - Rozpočet),  Vloženo 30.1.2021 (Úřední deska - archiv)
Návrh rozpočtu 2021                                                                  Vloženo 23.11.2020 (Obecní úřad - Rozpočet),   Vloženo 30.1.2021 (Úřední deska - archiv)
 
Rozpočtové opatření č.6 2020                                                    Vloženo 11.1.2021 (Obecní úřad - Rozpočet),   Vloženo 30.1.2021 (Úřední deska - archiv)
Rozpočtové opatření č. 5 2020                                                  Vloženo 11.12.2020 (Obecní úřad - Rozpočet),  Vloženo 30.1.2021 (Úřední deska - archiv)
Rozpočtové opatření č.4 2020                                                    Vloženo 4.11.2020  (Obecní úřad - Rozpočet),   Vloženo 30.1.2021 (Úřední deska - archiv)
Rozpočtové opatření č.3 2020                                                     Vloženo 15.9.2020  (Obecní úřad - Rozpočet),   Vloženo 30.1.2021 (Úřední deska - archiv)
Rozpočtové opatření č.2 2020                                                     Vloženo 6.6.2020 (Obecní úřad - Rozpočet),   Vloženo 30.1.2021 (Úřední deska - archiv)
Rozpočtové opatření č.1/2020                                                     Vloženo 11.3.2020 (Obecní úřad - Rozpočet),   Vloženo 30.1.2021 (Úřední deska - archiv)

 

 

 

Návrh závěrečného účtu Obce Ctiboř za rok 2019

Návrh závěrečného účtu obce Ctiboř za rok 2019

ROZVAHA 2019VÝSLEDOVKA 2019FIN 2019PŘÍLOHA 2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019       Vloženo 13.2.2020 (Obecní úřad - závěrečný účet obce)

Vloženo 16.4.2020 (Úřední deska - archiv)

 

 

Rozpočtové opatření č.6     Vloženo 15.1.2020 (Obecní úřad - rozpočet), 

                                                 Vloženo 19.1.2020 (Úřední deska - archiv)

 

Rozpočet 2020            Vloženo 10.12.2019 (Obecní úřad - rozpočet), 

Vloženo 19.1.2020 (Úřední deska - archiv)

 

Rozpočtové opatření č.5          Vloženo 10.12.2019 (Obecní úřad - rozpočet), 

Vloženo 19.1.2020 (Úřední deska - archiv)

 

Návrh rozpočtu 2020          Vloženo 11.11.2019 (Obecní úřad - rozpočet), 

Vloženo 19.1.2020 (Úřední deska - archiv)

 

Rozpočtové opatřeníč č.4       vloženo 10.10.2019  (Obecní úřad - rozpočet),

Vloženo 19.1.2020 (Úřední deska - archiv)

Rozpočtové opatření č.3                 vloženo 12.9.2019  (Obecní úřad - rozpočet),

Vloženo 19.1.2020 (Úřední deska - archiv)

Rozpočtové opatření č.2            vloženo 9.7.2019  (Obecní úřad - rozpočet), 

Vloženo 19.1.2020 (Úřední deska - archiv)         

Závěrečný účet za rok 2018

Zaverecny_ucet_2018FIN 2018Priloha 2018Rozvaha 2018Vysledovka 2018Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ctiboř  Vloženo 3.7.2019  (Obecní úřad - rozpočet), 

Vloženo 19.1.2020 (Úřední deska - archiv)

Rozpočtové opatření č.1/2019  Vloženo 24.4.2019  (Obecní úřad - rozpočet), 

Vloženo 19.1.2020 (Úřední deska - archiv)

Střednědobý výhled na roky 2019, 2020,2021,2022  Vloženo 27.12.2018 (Obecní úřad - rozpočet), 

Vloženo 19.1.2020 (Úřední deska - archiv)          

Rozpočet 2019  Vloženo 27.12.2018 (Obecní úřad - rozpočet), 

Vloženo 19.1.2020 (Úřední deska - archiv)

 

Návrh závěrečného účtu obce Ctiboř za rok 2016   Vloženo 19.1.2020 (Úřední deska - archiv)

Rozpočtové opatření č.2 (1/2)       Rozpočtové opatření č.2 (2/2)  Vloženo 19.1.2020 (Úřední deska - archiv)

 

Závěrečný účet za rok 2018

Zaverecny_ucet_2018FIN 2018Priloha 2018Rozvaha 2018Vysledovka 2018Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ctiboř                             Vloženo 3.7.2019 (Obecní úřad - rozpočet)

                                                                                          Vloženo 30.12.2019 (Úřední deska - archiv)

Návrh Závěrečný účet 2018

Vloženo 3.7.2019

 

Rozpočtová opatření 2018

 

Celé rozpočtové opatření za rok 2018 + rozpočtové opatření č.5 vloženo 16.1.2019

 

Rozpočtvé opatření č.5         

                                      

Rozpočtové opatření č.4                                                               Vloženo 5.12.2018

 

Rozpočtové opatření č.3                                                                             Vloženo 9.10.2018

 

Rozpočtové opatření č. 2

 

Rozpočtové opatření č.1

 

 

 

Návrh střednědobý výhled na roky 2019, 2020, 2021,2022                                                                                                                                                      Vloženo 18.12.2018 

Návrh rozpočtu 2019                                                                             Vloženo 18.12.2018

 

ROZPOČET 2018

 

Rozpočtové opatření 2017

Rozpočtové opatření č.7

 

Rozpočtové opatření č. 6

 

Rozpočtové opatření č.5

 

Rozpočtové opatření č.4

 

Rozpočtové opatření č.3

 

 

Rozpočet 2017

 

Příloha č.2 k zápisu ze dne 6.12.2016  - NÁVRH ROZPOČTU

 

Rozpočet obce na rok 2013 v tis. Kč

Příjmy v tis. Kč
Plán Skutečnost
Daňové příjmy
1125
 
Nedaňové příjmy
15
 
Dotace ze státního rozpočtu
78
 
Pronájem pozemků
21
 
Úroky  15  
Celkem
1254
 
 
Výdaje v tis. kč
Plán
Skutečnost
 - komunální odpady 48  
- školství - MŠ 9  
- dopravné 21  
- místní hospodářství ( hasiči ) 70  
- státní správa a samospráva 512  
- pěstební činnost - lesy
100
 
- opravy vodních děl 40  
Opravy komunikací
170
 
Církev
20
 
Věcné dary 16  
Pohřebnictví 5  
Veřejná zeleň 5  
Elektrická energie 105  
Daně a poplatky 14  
Opravy a údržba
81
 
 
Celkem
1216
 

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 22.11.2010

 

Přítomni:

Srbová Jindřiška – starosta

Toula Jaroslav – zástupce starosty

Bohuslavová Hana – účetní

Bohuslav Josef – člen

Veleba Tomáš – člen

Babka Lukáš – člen

Ing. Zdeněk Dohnal – člen

Mgr. Zajíc Antonín – člen

 

Hosté:

JUDr. Václav Bursík - právník

Karel Kroupa – místostarosta města Vlašim

 

Program zasedání:

 • Pozemek č. 1124/33 letiště Vlašim – výměra 530 m2
 • Pronájem pozemků ZD Radošovice
 • Žádost o dotace  - hasiči Ctiboř
 • Dopravní obslužnost na rok 2011 – Benebus
 • Termínované vklady na volné finanční prostředky obce
 • Různé

 

Závěry zasedání:

 1. Jednat se zastupiteli Aeroklubu Vlašim o směně všech pozemků v lokalitě letiště Vlašim, popřípadě o odprodeji pozemku za cenu  70,- Kč/m2. Je možný i dvouletý pronájem parcely ppč. 1124/33 za cenu 1000,- Kč/rok.
 2. Zhotovit výpověď na pronajaté pozemky pro ZD Radošovice a výhledově je pronajat jinému subjektu – pan Gut ( vyšší nájemní cena za haktar )
 3. Napsat žádost o dotaci dle podmínek
 4. Schválena dotace na dopravní obslužnost ve výši 12705,- Kč
 5. Řešení termínovaných vkladů – odloženo na další zasedání
 6. Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření číslo 5/2010 – dle účetního dokladu

 

Přečteno:

Schváleno:   zápis schválen 7 hlasy

Zapsal: Zdeněk Dohnal

 

Jindřiška Srbová – starostka