Drobečková navigace

Úvod > Obec > Zajímavosti o obci

Zajímavosti o obci

Místopisný průvodce (6.7.2017)

Obec Ctiboř se nachází 3 km severovýchodně od Vlašimi. V současné době zde žije 121 obyvatel. Na návsi stojí malá kaplička a také pomník padlým v 1. svět. válce. Ves Ctiboř byla během minulých století často písemně zmiňována v souvislosti s majetkovým vypořádáním Vlašimě. Ctiboř si dodnes zachovala původní milý vesnický charakter a otevřenost sousedských vztahů.

Mariánské poutní místo Hrádek

Hrádek u Vlašimi sice nepatří k nejznámějším poutním místům v Čechách, ale odedávna je oblíbeným poutním místem. Osada na ostrohu nad řekou Blanicí (357 m), kde bylo původně hradiště, stojí za návštěvu.

F.A.Dobrovský ve společné práci spisovatelů a umělců českých "Čechy" z r. 1892 o Hrádku mimo jiné napsal (upraveno): Původně sídlili tu vladykové z Hrádku, mající pevnou tvrz na skalnaté stráni nad Blanicí. Jiná tvrz byla na straně severní. Král Jiří z Poděbrad dobyl hrad Šternberk, a pak v r. 1467 dobyl a spálil Hrádek. Hrádek se pak dostal k panství Vlašinskému. Když r. 1547 rozprodávali Burian a Ferdinand Trčkové toto své dědictví, koupilo Hrádek město Vlašim.

Poutě konají lidé z daleka od 17. stol. V kostele sv. Matouše apoštola a evangelisty Páně jsou vzácné starožitné památky: v kapli na oltáři socha P. Marie z lipového dřeva, na hlavním oltáři obraz sv. Matouše malovaný od Petra Brandla. Studánka a kaplička P. Marie leží u lesa.

Na Hrádku u Vlašimi věřící po staletí uctívají ojedinělou milostnou sošku P. Marie sedící na trůnu a držící v náručí Ježíška. Soška z lipového dřeva byla vyřezána patrně v letech 1370-80. Hrádek se proměňuje v příjemné centrum obnovy sil nejen duchovních, ale i tělesných pro skupiny dětí, mládeže, lidí starších a jednotlivce.