obec
Ctiboř

Úřední deska - archiv

 

Návrh střednědobý výhled na roky 2019, 2020, 2021,2022                                                                                                                                                      Vloženo 18.12.2018 

Návrh rozpočtu 2019                                                                             Vloženo 18.12.2018

 

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 22.11.2010

 

Přítomni:

Srbová Jindřiška – starosta

Toula Jaroslav – zástupce starosty

Bohuslavová Hana – účetní

Bohuslav Josef – člen

Veleba Tomáš – člen

Babka Lukáš – člen

Ing. Zdeněk Dohnal – člen

Mgr. Zajíc Antonín – člen

 

Hosté:

JUDr. Václav Bursík - právník

Karel Kroupa – místostarosta města Vlašim

 

Program zasedání:

 • Pozemek č. 1124/33 letiště Vlašim – výměra 530 m2
 • Pronájem pozemků ZD Radošovice
 • Žádost o dotace  - hasiči Ctiboř
 • Dopravní obslužnost na rok 2011 – Benebus
 • Termínované vklady na volné finanční prostředky obce
 • Různé

 

Závěry zasedání:

 1. Jednat se zastupiteli Aeroklubu Vlašim o směně všech pozemků v lokalitě letiště Vlašim, popřípadě o odprodeji pozemku za cenu  70,- Kč/m2. Je možný i dvouletý pronájem parcely ppč. 1124/33 za cenu 1000,- Kč/rok.
 2. Zhotovit výpověď na pronajaté pozemky pro ZD Radošovice a výhledově je pronajat jinému subjektu – pan Gut ( vyšší nájemní cena za haktar )
 3. Napsat žádost o dotaci dle podmínek
 4. Schválena dotace na dopravní obslužnost ve výši 12705,- Kč
 5. Řešení termínovaných vkladů – odloženo na další zasedání
 6. Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření číslo 5/2010 – dle účetního dokladu

 

Přečteno:

Schváleno:   zápis schválen 7 hlasy

Zapsal: Zdeněk Dohnal

 

Jindřiška Srbová – starostka