obec
Ctiboř

Může se Vám hodit

 

Správní řízení ve věci rušení trvalého pobytu

1.) Žádost na zrušení údaje o TP- tiskopis

2.) Oznámení o zahájení řízení+Vyrozumění o provedení důkazu svědeckou výpovědí

3.) Předvolání svědka

4.) Protokol o výslechu svědka

 

Bezpečnostní desatero

Bezpečnostní desatero

 


Ministerstvo informatiky - www.micr.cz
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - www.msmt.cz
Ministerstvo spravedlnosti - www.justice.cz
Ministerstvo vnitra - www.mvcr.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj - www.mmr.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu - www.mpo.cz
Ministerstvo životního prostředí - www.env.cz
Ministerstvo financí - www.mfcr.cz
Ministerstvo zemědělství - www.mze.cz
Veřejná správa - www.mesta.obce.cz
Vláda České republiky - www.vlada.cz
Informace o Jízdních řádech - www.idos.cz