obec
Ctiboř

 

Střednědobý výhled na roky 2019, 2020,2021,2022                                                                                   Vloženo 27.12.2018

Rozpočet 2019                                                       Vloženo 27.12.2018

 

Rozpočtové opatření č.5                                                               Vloženo 5.12.2018

 

Rozpočtové opatření č.3                                                                             Vloženo 9.10.2018

 

Rozpočtové opatření č. 2

 

Rozpočtové opatření č.1

 

ROZPOČET 2018

 

Rozpočtové opatření č.7

 

Rozpočtové opatření č. 6

 

Rozpočtové opatření č.5

 

Rozpočtové opatření č.4

 

Rozpočtové opatření č.3

 

Návrh závěrečného účtu obce Ctiboř za rok 2016

 

Rozpočtové opatření č.2 (1/2)             Rozpočtové opatření č.2 (2/2) 

 

Rozpočet 2017

 

Příloha č.2 k zápisu ze dne 6.12.2016  - NÁVRH ROZPOČTU

 

Rozpočet obce na rok 2013 v tis. Kč

Příjmy v tis. Kč
Plán Skutečnost
Daňové příjmy
1125
 
Nedaňové příjmy
15
 
Dotace ze státního rozpočtu
78
 
Pronájem pozemků
21
 
Úroky  15  
Celkem
1254
 
 
Výdaje v tis. kč
Plán
Skutečnost
 - komunální odpady 48  
- školství - MŠ 9  
- dopravné 21  
- místní hospodářství ( hasiči ) 70  
- státní správa a samospráva 512  
- pěstební činnost - lesy
100
 
- opravy vodních děl 40  
Opravy komunikací
170
 
Církev
20
 
Věcné dary 16  
Pohřebnictví 5  
Veřejná zeleň 5  
Elektrická energie 105  
Daně a poplatky 14  
Opravy a údržba
81
 
 
Celkem
1216