obec
Ctiboř

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

 

Veřejná vyhláška - Finanční úřad                                                                           Vloženo 24.4.2019

 

Veřejná vyhláška                                                                                                   Vloženo 24.4.2019

 

Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy                                                               Vloženo 4.4.2019

 

Obecně závazná vyhláška o nočním klidu                                                                   Vloženo 3.7.2018

 

Dražební vyhláška - Elektronická dražba

 

Veřejná vyhláška, Návrh územního plánu Ctiboř

 

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 2017

 

 Obecně závazná vyhláška obce č.2/2016, kterou se stanoví společné školské obvody

 

Veřejná vyhláška : Opatřené obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,   opatření obecné povahy 

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o regulaci plynových děl

 

Veřejná vyhláška: 1.pdf2.pdf

 

 

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Územní plán obce Ctiboř

9.2.2003

O čistotě obce a ochraně veřejného pořádku

1.5.2004

O nakládání s komunálním a stavebním odpadem

1.3.2004

O místních poplatcích

1.3.2004

 Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání územního plánu CtibořNávrh zadání územního plánu  
   

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

Usnesení zastupitelstva

 

 

Oznámení

Výběrová řízení